Roliga citat skiljer sig från andra humoristiska uttryck på så vis att någon, mer eller mindre spontant, verkligen har uttalat dem. Till skillnad från till exempel lustiga ordspråk, som lever vidare av egen kraft, har roliga citat en avsändare. Det är nämligen inte bara det som blivit sagt som är viktigt i sammanhanget. I den här typen av bevingade ord spelar personen bakom yttrandet en viktig roll för den humoristiska poängen.

Det är med andra ord vissa egenskaper som måste finnas med för att roliga citat ska bli just det de ger sig ut för att vara. Kopplingen mellan det som sagts och den som sagt det bör motsvara vissa förhandsuppfattningar. Om det inte finns en sådan koppling, lever inte uttrycket vidare. Det här innebär att en individ, som är känd för sin intelligens och sina stringenta uttalanden, knappast blir citerad för banala utsagor. Det är det mustiga och slagfärdiga som ska utvinnas. Tvärtom, om en person inte förväntas göra skärpta uttalanden, förstärks det banala istället.

Ett exempel på denna koppling mellan utsaga och avsändare är komikern Groucho Marx. Marx är känd för sina självironiska och knivskarpa kvickheter, såsom ”jag glömmer aldrig ett ansikte, men i ditt fall är jag beredd att göra ett undantag”. Groucho Marx var också en mästare på att ironisera över den självgoda sidan hos intellektuella. Men han sparade inte heller sig själv. ”Jag vill inte vara med i en klubb som kan acceptera sådana som jag som medlemmar” är ett annat citat från denna herre. Här förlöjligar han underförstått både elitklubbar och sig själv som tillhörande den elit, som går till sådana klubbar.

Allt som oftast blir ett roligt citat roligt av misstag. Det är oftast fallet när en person, som inte anses kunna uttala sig på ett intelligent sätt, bekräftar denna fördom genom att uttala en logisk kullerbytta. Ett exempel på detta är då fotbollsspelaren David Beckham berättade att hans föräldrar alltid funnits där för honom, ”ända sedan jag var ungefär sju”. Ett annat exempel är popsångerskan Samantha Fox, som hävdade att hon ”… äger tio par gymnastikskor, ett par för varje veckodag”. Har någon av dessa två sagt något som kan betraktas som klokt och skarptänkt, så är det knappast känt, eftersom det strider mot våra förväntningar och fördomar.

Roliga citat har fått en pånyttfödelse i takt med att de sprids i sociala medier. Människor älskar att dela lustigheter som kända personer har sagt. Ofta handlar det om ren underhållning, men långt ifrån sällan ger det också ett mervärde i form av ökad omvärlds- och självinsikt.