Debatten kring cannabis och olika produkter som kan skapas utifrån denna planta är mycket aktuell. Flera länder har tagit bort cannabis från listan av olagliga droger, men i Sverige är den fortfarande klassad som en tung drog. Däremot så har alla EU länder nu tillåtit cannabis olja. I Sverige så får det dock endast vara de oljor som innehåller CDB. Läs mer här.

Vilka positiva effekter kan cannabisoljan ha?

Det finns många olika studier som påvisar att cannabisoljan kan leda till en rad positiva effekter. Lider man av migrän, ångest, parkinson sjukdom, skleros eller konstant illamående så kan cannabisoljan vara ett komplement till den medicin som läkaren även angett. Men effekterna är tydlig bland patienter som använder sig av cannabisoljan och biverkningarna är mycket små.

Hur använder man cannabisolja?

Hur man väljer att använda cannabisoljan kan variera, dels på vilken sjukdom eller åkomma man lider av. Men de vanligaste formerna är att man köper antingen en flaska eller en spruta med cannabisolja. Dessa konsumeras oftast oralt genom att man droppar några droppar under tungan. Använder man sig av oljan på detta sätt så tas substansen upp av slemhinnorna. Detta beror dock helt på hur mycket olja som måste användas. Är det en större mängd så är kanske inte dropparna under tungan det bästa alternativet. Man kan istället välja att få i sig oljan genom att äta något samtidigt eller köpa oljan i en annan format. Det kan exemplevis vara via kapslar.

Om man skall använda sig av cannabisolja så bör man inte äta eller dricka i upp till 15 minuter innan användningen. Annars så riskerar man att effekten inte kommer igång. Är smaken svår att svälja så kan man skölja ner med lite vatten, men det finns en risk att man går miste om effekten som oljan skall ha.

Hur mycket olja bör man använda sig av?

Det finns inte en specifik guide för hur mycket cannabisolja man bör använda för de diverse åkommorna. Det är mycket personligt gällande dosering och kan vara relaterat till en rad olika saker. Det kan bero på vilken sjukdom man har, hur många andra mediciner man använder sig av med mera. Med andra ord så är det viktigt att man tar det försktigt i början så att man sakta men säkert kommer fram till en dosering som är korrekt.

Eftersom det allra vanligaste är att använda sig av oljan genom droppar så kan man testa en droppe i taget. Dock är det viktigt att man vet om att det inte finns någon dödlig dos av oljan (som endast innehåller CBD). Vidare så finns det inte heller någon risk att man känner sig euforisk eller liknande.