Om man har svårt att svälja, kanske lider av kräkningar eller upplever ont i magen, så kan det vara svårt att få ner CBD olja oralt. Att använda sig av cannabisoljan som stolpiller kan då vara lösningen. Det viktiga är att stolpillret hela tiden bevaras kallt så att de inte smulas eller börjar smälta – det måste hela tiden ha en fast form. När man använder sig av CBD genom stolpiller så passerar inte oljan genom leveren, utan tas upp av kroppen innan detta.

Hur går man tillväga?

Man kan välja att ta stolpiller rektalt eller vaginalt, det beror på individen. Att tömma tarmen genom att gå på toa, innan man vill använda stolpillret är ett bra tips. Man måste tvätta sig ordentligt innan man inför stolpillret så att inte några bakterier skickas in i ändtarmen.

Om det är svårt att föra in stolpillret vaginalt eller rektalt så kan man försöka fukta pillret, så att det lättare glider in. När man väl fört in stolpillret så skall man alltid tvätta sig ordentligt så att ens hygien inte blir lidande. Man bör försöka hålla sig i minst 20 minuter innan man går på toaletten, efter att man fört in stolpillret. Annars så riskerar man att slemhinnan ännu inte hunnit suga upp CBD oljan.

Bra att känna till när man skall använda CBD olja

Förutom att använda sig av stolpiller så kan man konsumera cannabisolja genom kapslar, genom att använda oljan i matlagning och dryck. Det vanligaste sättet är dock att konsumera oljan direkt oralt, det vill säga att man droppar oljan i munnen. Hur man än väljer att konsumera oljan så måste man alltid se till så att man vet hur stor dos man skall använda sig av. Det finns ingen mall som man kan följa eftersom dosering är något högst personligt. Rekommendationen är därför att börja i små doser och sakta trappa upp så att man hela tiden kan känna av hur kroppen reagerar.

Är man ny inom världen av cannabisoljor och inte riktigt vet hur man skall sätta igång så kan det vara bra att läsa in sig på ämnet. Man bör exempelvis känna till de biverkningar som man kan uppleva i början av användningen, men som sedan försvinner med tiden. Det är vanligt att man känner att magen inte är 100%, kanske måste man gå på toa ofta, man kan uppleva att minnet är segt och kanske till och med bli svimfärdig.